Pretensiooni esitamine

  • Ostjal on õigus esitada EPP OÜ-le pretensioon toote mittevastavusel lepingus esitatud tingimustele.
  • Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
  • Pretensiooni esitamiseks täida vorm SIIN
  • Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
  • Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
  • Esitatud pretensioonile vastatakse 15 päeva jooksul alates selle jõudmisest EPP OÜ-ni.